Kod produkcyjny

Aby zapewnić  możliwie najniższą cenę i najkrótszy termin, Mecvel w pierwszej kolejności zawsze stara się dopasować taką konfigurację siłownika, która ma już istniejący kod produkcyjny PP-code. Oznacza to, że siłowniki w tej konfiguracji był już wcześniej sprzedawany.  Zmniejsza to ilość pracy wstępnej, jaką dział konstrukcyjny musi wykonać w celu przygotowania dokumentacji dla siłownika w konfiguracji, która jeszcze nie ma kodu produkcyjnego.