Reduktory kątowe

Ze względu na konstrukcję reduktory kątowe Mecvel dzielą się na wykonania: B i BC.


Reduktory kątowe typu B

B1-B4
Reduktory kątowe o różnym przełożeniu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest zmiana wzajemnego położenia osi elementów napędowych z ew. zmianą prędkości obrotowej i kierunku obrotów.

Podział reduktorów typu B:

 • B1:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 9 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 4 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1, 1:2
  – średnica wałka: 8 mm
 • B2:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 34 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 15 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1, 1:2, 1:3
  – średnica wałka: 14 mm
 • B3:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 87 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 38 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1, 1:2, 1:3
  – średnica wałka: 19 mm
 • B4:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 87 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 38 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1, 1:2, 1:3
  – średnica wałka: 24 mm

Reduktory typu B możemy dostarczyć bez silnika, albo z silnikiem o parametrach odpowiednich dla danej aplikacji. Głównym dostawcą silników dla Mecvel jest włoska firma Neri Motori.

Każdy reduktor typu B może mieć 1 lub 2 wałki wyjściowe oraz wybrany przez Klienta kierunek obrotów wałka wyjściowego:
B1-B4_walki


Reduktory kątowe typu BC

BC1-BC2

Reduktory kątowe typu BC mają przełożenie wyłącznie 1:1. Ich jedynym zadaniem jest zmiana wzajemnego położenia osi w układzie przeniesienia napędu i ew. zmiana kierunku obrotów. Przykładowym zastosowaniem, są układy przeniesienia napędu pomiędzy podnośnikami HT lub HR, o których piszemy w dziale PODNOŚNIKI ŚRUBOWE.

Podział reduktorów typu BC:

 • BC1:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 27 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 12 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1
  – średnica wałka wejściowego: 11 mm
  – średnica wałka wyjściowego: 18 mm
 • BC2:
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 50 obr/min: 151 Nm
  – maks. moment obrotowy przy prędkości wejścia 1400 obr/min: 65 Nm
  – dostępne przełożenia: 1:1
  – średnica wałka wejściowego: 16 mm
  – średnica wałka wyjściowego: 24 mm

Reduktory typu BC możemy dostarczyć bez silnika, albo z silnikiem o parametrach odpowiednich dla danej aplikacji.

Każdy reduktor typu BC może mieć 1 lub 2 wałki wyjściowe oraz wybrany przez Klienta kierunek obrotów wałka wyjściowego:
BC1-BC2_walki


Zobacz lub pobierz katalog reduktorów B i BC