EC – sterownik siłowników LATT

board_viewboard_connection_diagram
Sterownik EC jest przeznaczony do zasilania pojedynczego siłownika LATT z silnikiem 12VDC lub 24 VDC. Sterownik współpracuje z wyłącznikami krańcowymi i zastępuje ew. przekaźniki w układzie sterowania.

Do sterownika EC podłącza się:

  • zasilanie 12VDC lu 24VDC
  • silnik
  • dwa wyłączniki krańcowe
  • dwa przyciski sterujące P1 i P2 typu NO (normalnie otwarty)
    (przyciski nie są przez nas dostarczane)

Sterownik umożliwia sterowanie siłownikiem w jednym z dwóch trybów pracy. Wyboru trybu pracy dokonuje się za pomocą zworek widocznych na płytce.

Tryb A (zworki zwarte):

Po krótkim wciśnięciu przycisku P1 lub P2 siłownik samoczynnie podróżuje do końca (do wyłącznika krańcowego).

Tryb B (zworki przecięte):

Siłownik porusza się tylko wtedy (do wyłącznika krańcowego), kiedy przycisk P1 lub P2 jest wciśnięty. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie siłownika.

board_jumpers

Oczywiście zamiast sterownika EC można wykonać sterowanie siłownika za pomocą przekaźników. Przykładowy schemat jest poniżej:

schemat_z_przekaznikami

Cennik